Hans Levander Konsult AB

Granskning av bygghandlingar samt byggbarhetsgranskning

I dagens komplexa byggbransch kan vi med vår erfarenhet säkerställa att byggprojekt genomförs smidigt och i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. En viktig del av detta arbete är granskning av bygghandlingar och byggbarhetsgranskning, innan byggherren går ut med förfrågningar på marknaden, två processer som utgör fundamentet för ett lyckat byggprojekt.

Granskning av bygghandlingar

Är en nödvändig och grundläggande fas i byggprocessen. Det är här som vi som tekniska konsulter går igenom alla ritningar, specifikationer och planer som utformats av arkitekter och ingenjörer. Målet är att identifiera eventuella fel, brister eller otydligheter som kan påverka byggprojektets genomförande. Detta kan inkludera allt från felaktiga dimensioner till icke-efterlevnad av byggnormer och regler.

Byggbarhetsgranskning

Är en annan viktig del av processen. Innan ett byggprojekt kan påbörjas måste det säkerställas att det är tekniskt genomförbart och ekonomiskt lönsamt. Vi hjälper er att bedöma olika faktorer som påverkar projektets framgång, inklusive markförhållanden, infrastruktur, tillgänglighet, miljöpåverkan och budget. Dessutom så identifierar vi eventuella utmaningar och risker som kan uppstå under projektets gång och föreslår åtgärder för att hantera dem.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå