Hans Levander Konsult AB

Kontrollant genom hela byggprocessen

Vår främsta uppgift som kontrollant genom hela byggprocessen är att se till att alla faser och aspekter av ett byggprojekt följer de tekniska specifikationerna, säkerhetskraven och lagstiftningen. Denna roll är avgörande för att säkerställa att byggnader och infrastruktur uppfyller höga standarder av kvalitet, hållbarhet och säkerhet.

Från projektets allra första skisser till den slutliga överlämningen

Förprojektering

I denna tidiga fas granskar vi de inledande designkoncepten och säkerställer att de uppfyller tekniska och lagliga krav. Vi kan även ge råd om eventuella förändringar eller förbättringar som behövs för att optimera projektets genomförbarhet.

Projektering

Under denna fas är vi involverade i att granska och godkänna de tekniska ritningarna och specifikationerna som utformats av arkitekter och ingenjörer. Vi ser till att allt är i överensstämmelse med gällande regler och att eventuella avvikelser eller risker identifieras och hanteras i tid.

Byggfas

Vi övervakar noggrant byggprocessen för att säkerställa att arbetet genomförs enligt de godkända planerna och specifikationerna. Vi kontrollerar att kvalitetsstandarder upprätthålls och att säkerhetsåtgärder följs. Om det uppstår problem eller ändringar under byggfasen, är vi ofta ansvariga för att hantera dem och föreslå lösningar.

Slutförande och överlämning

När byggnaden är klar, genomför vi en sista granskning för att säkerställa att alla krav har uppfyllts. Vi kan även vara involverade i överlämningen av projektet till ägaren och se till att alla nödvändiga dokument och certifikat levereras.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå